Rad na crno i kazne

 • Sadržaj
 • Od sredine 2019. godine država je uvela znatno oštriju kontrolu izdavanja stanova na dan. Naime, od 1. jula, veliki broj turističkih inspektora krenuo je u potragu za vlasnicima koji posluju u zoni crne ekonomije. Na udaru su se do sada našli uglavnom vlasnici u većim gradskim centrima - Beograd i Novi Sad, mada ništa manje nisu ni okolni reoni.

  Kako bi se stalo na put nezakonitom izdavanju stanova na dan i neplaćanju poreza, država je znatno pooštrila svoje mere. U nastavku se možete informisati više o radu na crno i kaznama, kao i sankcijama koje možete snositi ukoliko Vas turistička inspekcija uhvati. 

  Kazne koje smo izdvojili često se svrstavaju među jedne od najčešćih. One se podjednako odnose kako na fizička, tako i na pravna lica.
   

  Nekategorizacija stanova
   

  Jedna je od najvećih, a ujedno i najtežih prekršaja. Ukoliko Vas inspekcija uhvati da ste nekategorizovani stan na dan dali u zakup budite spremni da platite iznos između 150.000 i 350.000 dinara.

  Ukoliko inspektori procene da ste objekat davali u zakup tokom dužeg vremenskog perioda, na teret će Vam se staviti i uplata poreza na dobit, kao i boravišne takse koje do tog datuma nisu bile izmirene.
   

  Stanovi bez nalepnice
   

  Svaki vlasnik/suvlasnik/ovlašćeno lice je u obavezi da transparentno istakne nalepnicu na vratima stana. Ova nalepnica dobija se uz rešenje odobreno od strane Sekretarijata.

  Ukoliko dodeljenu nalepnicu ne postavite na gore pomenut način, kazna koju možete očekivati je između 80.000 i 120.000 dinara. 
   

  Nezadovoljavajući higijenski uslovi 
   

  Stan na dan koji izdajete mora biti u skladu sa propisima i zakonima. Ukoliko se on nalazi na nezadovoljavajućem nivou i takav bude zatečen od strane turističke inspekcije, odgovorno lice će se kazniti novčanim iznosom od 80.000 do 120.000 dinara.


  Netransparentnost kućnog reda
   

  Stan na dan koji izdajete mora da ispunjava nekoliko zahteva, od kojih je između ostalog i onaj koji se odnosi na Zakon o javnom redu i miru.

  Ukoliko pravila kućnog reda nisu jasno naznačena ili se pak ni ne nalaze nigde, odgovorno lice će snositi kaznu u visini od 50.000 do 120.000 dinara. 

   

  Preuzmite Rad na crno i kazne.