Ambasade Beograd

Stranica Ambasade Beograd sadrži sve potrebne informacije o svim ambasadama u Beogradu. Stranica Ambasade Beograd tu je da Vam olakša pretragu i boravak u Beogradu!

Sada lako i brzo možete doći do svih informacija koje su Vam potrebne o ambasadama u Beogradu. Znamo da je dosadno pretraživati hiljade stranica za samo jednom informacijom, i upravo zbog toga smo napravili stranicu Ambasade Beograd. Stranica Ambasade Beograd sadrži sve potrebne informacije o svim ambasadama u Beogradu. Stranica Ambasade Beograd tu je da Vam olakša pretragu i boravak u Beogradu! 

Australija
Ambasada Australije
Vladimira Popovića 38-40, 11000 Beograd
Tel: 011/330 34 00
Fax: 011/330 34 09
Tel. i faks za vize i imigraciju: 011/330 34 41
E-mail: belgrade.embassy@dfat.gov.au
Web site: www.serbia.embassy.gov.au 

Austrija
Ambasada Republike Austrije
Kneza Sime Markovića 2, 11001 Beograd
Tel: 011/303 19 56, 303 19 64, 333 65 00
Fax: 011/2635 606
E-mail: Belgrad-OB@bmeia.gv.at 
Web site: www.bmeia.gv.at/belgrad

Belgija
Ambasada kraljevine Belgije
Krunska 18, 11000 Beograd
Tel: 011/323 00 18, 324 75 87
Fax: 011/324 43 94
E-mail: belgrade@diplobel.fed.be
Web site: www.diplomatie.be/belgrade

Bosna i Hercegovina
Ambasada Bosne i Hercegovine 
Krunska 9, 11000 Beograd
Tel: 011/324-1170, 324-1095
Fax: 011/324-1057
E-mail: bihambasada@sbb.rs 

Brazil
Ambasada Savezne Republike Brazila
Krunska 14, 11000 Beograd
Tel: 011/323 97 81, 323 97 82, 323 97 83
Fax: 011/323 06 53
E-mail: brasbelg@eunet.rs 

Bugarska
Ambasada Republike Bugarske
Birčaninova 26, 11000 Beograd
Tel: 011/361 39 80
Fax: 011/361 11 36
E-mail: bulgamb@eunet.rs 
Web site: www.mfa.bg/bg/105
Konzulat: Hadži Milentijeva 69, tel: 011/ 3446-454, 3446-455

Češka republika
Ambasada Republike Češke
Bulevar Kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd
Tel: 011/323 01 33, 323 01 34, 333 62 00
Fax: 011/323 64 48
E-mail: belgrade@embassy.mzv.cz
Web site: www.mzv.cz/belgrade 

Danska
Ambasada kraljevine Danske
Neznanog junaka 9a, 11040 Beograd
Tel: 011/367 04 43
Fax: 011/2660 759
E-mail: begamb@um.dk 
Web site: www.ambbeograd.um.dk

Finska
Ambasada Finske
Birčaninova 29, 11000 Beograd
Tel: 011/306 54 00
Fax: 011/306 53 75
E-mail: finembas@eunet.rs, sanomat.beo@formin.fi
Web site: www.finska.co.rs

Francuska
Ambasada Republike Francuske
Pariska 11, 11000 Beograd
Tel: 011/302 35 00
Fax: 011/302 35 10
E-mail: ambafr_1@EUnet.rs
Web site: www.ambafrance-srb.org

Gana
Ambasada Republike Gane
Djordja Vajferta 50, 11000 Beograd
Tel: 011/3440-856, 3440-845 
E-mail: ghana@ghanaemb.rs
Web site: www.ghanaembelgrade.com

Grčka
Ambasada Republike Grčke
Francuska 33, 11000 Beograd
Tel: 011/ 322 65 23
Fax: 011/ 334 4746
E-mail: office@greekemb.rs
Web site: www.mfa.gr/Belgrade, www.greekemb.rs

Holandija
Ambasada kraljevine Holandije
Simina 29, 11000 Beograd
Tel: 011/202 39 02
Fax: 011/202 39 99
E-mail: bel@minbuza.nl
Web site: www.nlembassy.rs

Hrvatska
Ambasada Republike Hrvatske
Kneza Miloša 62, 11000 Beograd
Tel: 011/367 91 50, 367 91 51
Fax: 011/361 00 32
E-mail: croebg@mvpei.hr 
Web site: rs.mvp.hr

Italija
Ambasada Republike Italije
Birčaninova 11, 11000 Beograd 
Tel: 011/306 61 00, 306 61 22
Fax: 011/324 94 13
E-mail: segreteria.belgrado@esteri.it
Web site: www.ambbelgrado.esteri.it

Japan
Ambasada Japana
Vladimira Popovića 6 
11070 Novi Beograd 
Tel: 011/301 28 00
Fax: 011/311 82 58
E-mail: info@jpemb.org.rs, protocol@jpemb.org.rs
Web site: www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/srpski_index.html

Kanada
Ambasada Kanade
Kneza Miloša 75, 11000 Beograd
Tel: 011/306 30 00
Fax: 011/306 30 42
E-mail: bgrad@international.gc.ca
Web site: www.canada.rs 

Koreja
Ambasada Republike Koreje
Užička 32
Tel: 011/3674-225
Fax: 011/3674-229
E-mail: mail@koreanemb.org.rs 

Madjarska
Ambasada Republike Mađarske
Krunska 72, 11000 Beograd
Tel: 011/244 04 72, 244 74 79, 244 70 39
Fax: 011/344 18 76
E-mail: mission.blgs@hunemblg.kum.hu
Web site: www.mfa.gov.hu/emb/belgrade, www.hunemblg.hu

Makedonija
Ambasada Republike Makedonije
Gospodar Jevremova 34, 11000 Beograd
Tel: 011/328 49 24
Fax: 011/328 50 76
E-mail: belgrade@mfa.gov.mk

Nemačka
Ambasada Savezne Republike Nemačke
Kneza Miloša 74-76, 11000 Beograd
Tel: 011/306 43 00
Fax: 011/306 43 03
E-mail: germany@sbb.rs
Web site: www.belgrad.diplo.de

Norveška
Ambasada kraljevine Norveške
Užička 43, 11000 Beograd
Tel: 011/367 04 04, 367 04 05, 367 04 81
Fax: 011/369 01 58
E-mail: emb.belgrade@mfa.no 
Web site: www.norveska.org.rs/embassy 

Poljska
Ambasada Republike Poljske
Kneza Miloša 38, 11000 Beograd
Tel: 011/206 53 00, 206 53 01
Fax: 011/361 75 76
E-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Web site: www.belgrad.polemb.net

Portugalija
Ambasada Republike Portugalije
Vladimira Gaćinovića 4, 11000 Beograd
Tel: 011/266 28 95, 266 28 94, 266 28 97
Fax: 011/266 28 92
E-mail: embporbg@yubc.net, portugalambs@sbb.rs

Rumunija
Ambasada Rumunije 
Kneza Miloša 70, 11000 Beograd
Tel: 011/361 83 27
Fax: 011/361 83 39
E-mail: ambelgro@infosky.net, embassy@romania.org.rs
Web site: www.belgrad.mae.ro
Konzularno odelenje: Miloja Đaka 1c 
Tel: 011/ 367 07 98, 367 03 61
Fax: 367 07 97

Ruska Federacija
Ambasada Ruske Federacije
Deligradska 32
11000 Beograd
Tel: 011/361 13 23, 361 10 90
Fax: 011/361 19 00
E-mail: info@ambarusk.rs 
Web site: www.ambasadarusije.rs

SAD
Ambasada Sjedinjenih Američkih država
Kneza Miloša 50, 11000 Beograd
Tel: 011/361 93 44, 361 30 43, 361 39 09
Fax: 011/361 54 89, 361 85 70
E-mail: ircbelgrade@state.gov
Web site: serbia.usembassy.gov

Slovačka Republika
Ambasada Republike Slovačke
Bulevar umetnosti 18, 11070 Novi Beograd
Tel: 011/222 38 00
Fax: 011/222 38 20, 011/222 38 20
E-mail: embassy@belehrad.mfa.sk, skembg@eunet.rs
Web site: www.belehrad.mfa.sk 

Slovenija
Ambasada Republike Slovenije
Pariska 15, 11000 Beograd
Zakazivanje razgovora za vize: 0800 13 14 15
Tel: 011/303 84 77, 303 84 70 (konzularno odelenje) 
E-mail: vbg@gov.si
Web site: www.belgrade.embassy.si 

Španija
Ambasada Španije
Prote Mateje 45, 11000 Beograd
Tel: 011/344 02 31, 344 02 32, 344 02 34
Fax: 011/344 42 03
E-mail: emb.belgrado@maec.es 
Web site: www.maec.es/subwebs/embajadas/belgrado

Švajcarska
Ambasada Švajcarske
Birčaninova 27, 11000 Beograd
Tel: 011/306 58 20, 306 58 25
Fax: 011/2657 253
E-mail: bel.vertretung@eda.admin.ch
Web site: http://www.eda.admin.ch/belgrade

Švedska
Ambasada Švedske 
Ledi Pedžet 2, 11040 Beograd
Tel: 011/20 69 200
Fax: 011/20 69 250, 20 69 251
E-mail: ambassaden.belgrad@foreign.ministry.se
Web site: www.swedenabroad.com

Turska
Ambasada Republike Turske
Krunska 1, 11000 Beograd
Tel: 011/333 24 00
Fax: 011/333 24 33
E-mail: turem@eunet.rs

Ukrajina
Ambasada Ukrajine
Paje Adamova 4, 11000 Beograd
Tel: 011 3672 411, 367 2412
Faks: 011 3672 413
E-mail: emb_sm@mfa.gov.ua, embassyofukraine@yahoo.com
Web site: www.mfa.gov.ua/serbia

Velika Britanija
Ambasada Velike Britanije
Resavska 46, 11000 Beograd
Tel: 011/264 50 55, 306 09 00, 361 56 60
Fax: 011/2659 651
E-mail: belgrade.consular@fco.gov.uk
Web site: ukinserbia.fco.gov.uk

Albanija
Ambasada Republike Albanije
Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 25a, 11000 Beograd
Tel: 011/306 66 42, 306 65 350
Fax:011/266 54 39
E-mail: ambasadabeograd_2005@hotmail.com