Važni Telefoni Beograd

Apartmani u Beogradu, sa željom da Vam pruže apsolutno sve potrebne informacije, kako bi ste imali što ugodniji boravak u Beogradu, pripremili su stranicu Važni Telefoni Beograd. Važni Telefoni Beograd stranica je sa brojevima telefona svih važnih institucija, hitna Beograd, policija Beograd, vatrogasci Beograd, ali i korisnih informacija kao sto su Tačno vreme, Prijava telefonskih smetnji, Centar za obaveštavanje i Služba budjenja. Važno nam je da pri poseti Beogradu uživate i ne morate da brinete o sitnicama, i sa tim ciljem je upravo i nastala stranica Važni Telefoni Beograd.

Apartmani u Beogradu, sa željom da Vam pruže apsolutno sve potrebne informacije pripremili su stranicu Važni Telefoni Beograd. Važni Telefoni Beograd stranica je sa brojevima telefona svih važnih institucija, hitna pomoć Beograd, policija Beograd, vatrogasci Beograd, ali i korisnih informacija kao sto su Tačno vreme, Prijava telefonskih smetnji, Centar za obaveštavanje i Služba budjenja. Važno nam je da pri poseti Beogradu uživate i ne morate da brinete o sitnicama, i sa tim ciljem je upravo i nastala stranica Važni Telefoni Beograd.

 

Dežurne službe

Policija Beograd - Dežurna služba MUP - 192

Vatrogasci Beograd - Dežurna vatrogasna služba - 193

Hitna pomoć Beograd - Dežurna služba hitne pomoći - 194

Urgentni Centar Beograd - Ambulanta Urgentnog Centra Beograd - +38113618444

Vojna Hitna pomoć Beograd - Dežurna služba vojne hitne pomoći - 1976

Vojna Policija Beograd - Dežurna služba vojne policije - 19860

AMSS Beograd - Informativni centar i pomoć na putu - 1987

Komunalna policija Beograd - Dežurna služba komunalne policije - +381112453158

 

Dežurne apoteke

Dežurna apoteka Sveti Sava - Dežurna apoteka Beograd - +381116643170

Dežurna apoteka 1.maj - Dežurna apoteka Beograd - +381113241349

Dežurna apoteka Zemun - Dežurna apoteka Beograd - +381112618582

Dežurna apoteka Novi Beograd - Dežurna apoteka Beograd - +381112601877

 

Javna preduzeća

JP Gradsko Stambeno Beograd - +381113537777

JP Beograd Put - +381112765382

JP Elektrodistribucija Beograd - +381113405555

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd - +381113606606

Gradski Prevoz Beograd informacije - +381113033370; +381113033371

Dispečer Gradski Prevoz Beograd - +381113664040

JKP Pogrebne usluge Beograd - prijava smrti - +381112071333; +381112071377

JKP Pogrebne usluge Beograd - terenska služba - +381648554096

JKP Pogrebne usluge Beograd - pogrebna oprema - +381112071391

JKP PTT Saobraćaj - informativni centar - +381700100300

 

Transport

Glavna autobuska stanica Beograd - BAS - +381112636299

Glavna autobuska stanica Beograd - LASTA - +38112638555

Glavna železnička stanica Beograd - +381113602899

 

Informacije

Tačno Vreme Beograd - Tačno Vreme Srbija - 195

Prijava medjunarodnih razgovora Beograd - Prijava medjunarodnih razgovora Srbija - 1961

Brojevi pretplatnika Beograd - Brojevi pretplatnika Srbija - 19011

Razna obaveštenja Beograd - Razna obaveštenja Srbija - 19812

Verski praznici, prognoza i loto obaveštenja Beograd - Verski praznici, prognoza i loto obaveštenja Srbija - 19822

Gradski centar za obaveštavanje i uzbunjivanje Beograd - 1985

Fiksna telefonija Beograd - informativni centar - 19813