Dežurne ambulante Beograd

Saznajte sve potrebne informacije o dežurnim ambulantama, dežurnim bolnicama i dežurnim zdravstvenim ustanovama u Beogradu na jednom mestu. Apartmani u Beogradu vode računa o Vama i Vašim potrebama.

Svesni smo svi da se hitni slučajevi, nažalost, dešavaju. Iz tog razloga smo želeli smo da Vam omogućimo da lako i brzo dođete do svake potrebne informacije o dežurnim ambulantama, dežurnim bolnicama i dežurnim zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Stranica Dežurne ambulante Beograd pažljivo je sastavljena kako bi Vam olakšala boravak u glavnom gradu i omogućila da zaista brzo i efikasno delujete u hitnim situacijama. Sve ustanove na stranici Dežurne ambulante Beograd otvorene su tokom 24 časa i tu su da Vam pomognu. 

Klinički centar Srbije

Klinički centar Srbije počeo je sa radom 1983. godine. Od tada je do danas postao vodeća zdravstvena ustanova u celoj Srbiji kada je reč o neodložnom zbrinjavanju životno ugroženih povređenih i hitnih pacijenata. Klinički centar Srbije na raspolaganju je pacijentima 00-24 i 365 dana u godini, vikendom i praznicima. Čine ga 23 klinike, 9 centara, 9 službi za uslužne delatnosti i poliklinika.

Urgentni centar

Klinika za kardiologiju 

Klinika za kardiohirurgiju

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju

 

 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirugiju

Klinika za pulmologiju

Klinika za grudnu hirurgiju

Klinika za dermatovenerologiju

Klinika za infektivne i tropske bolesti

 

 

Klinika za psihijatriju

Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Klinika za neurohirurgiju

Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma

Klinika za hematologiju

 

 

Klinika za digestivnu hirurgiju

Klinika za gastroenterohepatologiju

Klinika za nefrologiju

Klinika za urologiju

Klinika za očne bolesti

 

 

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Klinika za alergologiju i imunologiju

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"

GAK “Narodni front” čini stručni tim od 150 vrhunskih lekara, koji obezbeđuju zdravstvenu zaštitu žena i novorođenčadi. Tokom godine se na klinici rodi oko 6.800 beba. Ginekološko-akušerska klinika sastoji se od Službe za visokospecijalizovanu ambulatno-medicinsku delatnost i Službe za stacionarne zdravstvene delatnosti sa brojnim odeljenjima. 

 

 

Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević"

Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" predstavlja najstariju psihijatrijsku ustanovu u ovom delu Evrope. Osnovna delatnost klinike je dijagnostika, integrativno lečenje i tretman pacijenata sa psihijatrijskim poremećajima, posebno psihotičnih poremećaja. Kliniku čini 10 kliničkih odeljenja. 

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"

Specijalna bolnica je zadužena za prevenciju, dijagnostiku i terapiju cerebrovaskularnih bolesti. 

Vojno-medicinska akademija 

Vojno-medicinska akademija ili VMA osnovana je davne 1884. godine, a danas predstavlja jednu od vodećih i najboljih zdravstvenih ustanova u celoj Srbiji. Ujedno predstavlja i najveću vojnu bolnicu u Srbiji. Sastoji se od 27 klinika, 17 instituta, Poliklinike, Centra za transplantaciju solidnih organa, Nacionalnog centra za kontrolu trovanja i Centra hitne pomoći. VMA je otvorena za sve sve građane, vojne osiguranike, politički establišment i diplomatski kor.

 

 

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć može se pohvaliti da je lider u oblasti prehospitalne urgentne medicine. Najveći deo delatnosti koje Zavod obavlja čini zbrinjavanje teško povređenih i kritično obolelih pacijenata. 

Institut za neonatologiju

Institut za neonatologiju predstvalja zdravstvenu ustanovu nadležnu za zdravstvenu zaštitiu rođene dece, dece male telesne mase i ugrožene novorođenčadi. Delatnost Instituta obuvata visokopecijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost.

Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa" 

Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa” obezbeđuje dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju obolelih i povređenih pacijenata u oblastima interne medicine, traumatologije, ortopedije, urologije i hirurgije. KBC obavlja visokospecijalizovanu, specijalističko-konsultativnu, polikliničku i stacionarnu zdravstvenu deltanost za stanovnike grada Beograda.

 

 

Kliničko-bolnički centar "Zvezdara”

KBC “Zvezdara” osnovana je davne 1935. godine kao zadužbina beogradskog trgovca i dobrotvora Nikole Spasića. Kada je osnovan, centar je bio prva sagrađena bolnica namenjena lečenju građana naselja BulBuder. 

KBC "Zemun"

Kliničko-bolnički centar “Zemun” predstvalja zdravstvenu ustanovu koja se bavi visokospecijalizovanom specijalističko-konsultativnom i stacionarnom zdravstvenom delatnošću. Zemunska bolnica se može pohvaliti da je najstarija bolnica u Srbiji sagrađena 1784. godine.

KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Kliničko bolnički centar “Dr Dragiša Mišović” imalo je prvu žensku upravnicu - gospođu Milicu Vasić. U sklopu centra nalazi se veliki broj klinika, bolnica i službi, imeđu ostalih - Bolnica za dečije plućne bolesti i TBC, Služba za radiološku dijagnostku, Služba za endoskopiju i Služba za transfuziologiju. 

 

 

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica” predstavlja najveću zdravstvenu ustanovu u ovom delu Evrope kada je reč o ortopedsko-hirurškim institucijama. U Institutu se danas hirurški zbrinjavaju i leče povrede koštano-zglobnog sistema svih uzrasta. Posebnu delatnost obavlja Centar za hirurgiju i lečenje kičmenog stuba. 

 

Dežurne dečje ambulante Beograd

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

Specijalizanti u oblasti neurologije tokom obavljanja specijalističkog staža na Klinici za neurologiju određeni vremenski period provode i na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Budući lekari pomažu prilikom vođenja bolesti pacijenata na stacionaru, u dnevnoj bolnici i obavljanju ambulantnih pregleda.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta predstavlja vodeću ustanovu kada je u pitanju zdravstvena zaštita i briga o ženama generativnog doba, predškolskoj i školskoj deci. Delatnosti Instituta obuhvataju sprovođenje nacionalnog programa skriniga za fenilketonuriju, hipotireoidizam, sporadičnog skrininga suspektne populacije na patološke hemoglobine.

 

 

Univerzitetska dečja klinika - Tiršova

Univerzitetska dečja klinika predstavlja kliniku sa najdužom tradicijom iz ove oblasti u regionu i može se pohvaliti prvim odeljenjem dečje hirurgije u Beogradu. Kroz Sektor za pedijatriju i Sektoru za dečju hirurgiju Klinika obavlja lečenje svih oboljenja i hirurških oboljenja koja se javljaju u dečjem uzrastu od rođenja do 18 godina.

Bolnica za dečje plućne bolesti i tuberkulozu KBC “Dr Dragiša Mišović - Dedinje”

U okviru KBC “Dr Dragiša Mišović - Dedinje” postoji posebna Bolnica za dečje plućne bolesti i tuberkulozu. Osnovana je davne 1945. godine od kada se neprestano trudi da obezbedi savremene metode u lečenju dece i savetovanju adolescenata i roditelja.

 

Dežurne veterinarske ambulante Beograd

Kontakti veterinarskih ordinacija i službi i Vama najbližeg veterinara.

Ambulanta ĆIRKOVIĆ 011 3163 371 Zemun
Ambulanta INTERVET 011 2604 289 Zemun
Ordinacija JOLIE 011 3820 818 Zvezdara
Ordinacija FAMILY PET 011 3246 491 Vračar
Ordinacija GRAVIDA 011 3977 810 Voždovac
Ordinacija LA TERRIER 063 409 174 Stari grad
Ordinacija ALEA I.A. 011 3691 084 Savski venac
Ordinacija ZEKA  011 2341 800 Rakovica
Ambulanta VET HOME BLANCO 011 3292 711 Palilula
Ambulanta SVETI DJORDJE 011 3541 683 N. Beograd
Ordinacija SANA 011 2318 873 Čukarica

 

Dežurne stomatološke ambulante Beograd

Spisak državnih dežurnih stomatoloških ambulanti u Beogradu, koje pomažu prilikom hitne stomatološke pomoći svim pacijentima, kao što su bol ili iznenadni otok.

Urgentni centar za stomatologiju u Domu zdravlja “Vračar”

  • Adresa: Bojanska 16
  • Kontakt telefon: 011 3402 522
  • E-mail: office@dzvracar.org.rs

Dom zdravlja “Ivan Milutinović”

Dom zdravlja “Stari grad”