Stan na dan VS mesečno izdavanje

 • Sadržaj
 • Mnogi vlasnici koji se odluče da svoj stan daju u zakup nalaze se pred dilemom - da li iznajmiti stan na kraći ili duži period. Ukoliko se sagledaju obe strane, postaje jasno da je ova nedoumica u potpunosti opravdana.

  Kako bismo Vam olakšali donošenje odluke, u ovom delu vodiča predstavili smo prednosti i nedostatke ovakvog vida smeštaja. Pored ovoga, u nastavku Vam donosimo i odgovor na čuveno pitanje - kolika je očekivana zarada od bavljenja ovim poslom.

  Prednost izdavanja stana na dan

  Mogućnost ostvarivanja veće zarade

  U poslednje vreme se za gotovo nijedan biznis ne može reći da donosi relativno dobru zaradu koliko izdavanje stana na dan. Shodno tome, ovo se izdvaja kao jedan od najčešćih motiva koji pokreće vlasnike da se bave ovom vrstom delatnosti.

  Naime, prema nekim proračunima, a pod uslovom da su svi drugi faktori ispunjeni (videti deo Obračun zarade: Da li se isplati zakup stana?) za manje od tri nedelje možete ostvariti daleko veću zaradu od one koja se odnosi na mesečnom nivou. 

  Mane izdavanja stana na dan

  Zakonska regulativa 

  U Srbiji se u poslednjih nekoliko meseci aktivno radilo na primeni zakonskih akata koji se odnose na delatnost privatnog smeštaja. Stan na dan, iako tek odnedavno popularizovana oblast, ubrzo se našla na meti kritičara.

  Neki od najdrastičnijih argumenata odnosili su se na problem neplaćanja poreza, tj. rada na crno. Da biste počeli sa izdavanjem stana na dan, a koji je saglasan svim zakonskim propisima, potrebno je uložiti vreme i trud.

  Problemi sa komšijama

  Iako se stan na dan može iznajmiti i na dugoročniji period, češći je slućaj da se ovakav vid privatnog smeštaja koristi za najam od nekoliko dana.

  Zbog konstantnog smenjivanja zakupaca, sigurno će se tokom vremena naći i oni koji se neće ponašati shodno propisanim pravilima.

  Naime, pod ovim se prvenstveno misli na pravljenje žurki u stanu, puštanje glasne muzike i druge aktivnosti koje mogu narušiti kućni red i mir. Upravo iz tog razloga budite spremni i na potencijalne probleme sa komšijama koji na ovo neće gledati blagonaklono. 

  Svakodnevne obaveze

  Ukoliko ste mislili da od trenutka rezervacije stana više nemate nikakve obaveze prema gostu - prevarili ste se.

  Pod pretpostavkom da ste vlasnik stana koji obavlja sve samostalno, računajte ipak i na utrošak vremena koji će Vam otići na dočekivanje i otpraćivanje gostiju.

  Po izlasku iz stana, potrebno je prostor urediti za naredne goste. To podrazumeva pranje posteljine, kompletno čišćenje sanitarija, stana i svih drugih prostorija koje se nalaze u sklopu stana na dan. 

  Prednost mesečnog izdavanja stana

  Manje briga oko ulaganja

  Kako u slučaju mesečnog izdavanja stanare primate na duži vremenski period, te se oni ne smenjuju svakodnevno kao kod kratkoročnog izdavanja, mogućnost nastanka štete u stanu znatno je svedenija.

  Za razliku od stana na dan - gde štetu morate da primetite neposredno po preuzimanju ključeva stana, kod mesečnog najma ćete već kroz Ugovor o zakupu definisati međusobna prava i obaveze. Na ovaj način ćete se obostrano zaštiti od bilo kakvih potencijalnih problema.  

  Mane mesečnog izdavanja stana

  Neizvesnost u pogledu najma

  Ukoliko se odlučite da stan date u zakup na mesečnom nivou, budite svesni opasnosti koje stoje iza ove naizgled sigurnije solucije. Naime, može se desiti da trenutni stanari izraze želju za prevremenim napuštanjem stana.

  Ukoliko o tome ne budite blagovremeno obavešteni, sasvim sigurno ćete doći u situaciju da za kratko vreme morate da pronađete nove stanare. Taj proces često ume biti dosta težak i kao takav može iziskivati dosta truda.

  Kako nikada ne znate koliko vremena će Vam biti potrebno za nove stanare, računajte i na mogućnost da stan može biti bez zakupa i duže vreme; čak i po nekoliko meseci.

  Manja očekivana zarada

  Ukoliko Vam se u prvi mah učinilo da mesečni najam stana donosi veću zaradu - moramo Vas ispraviti.

  Uzimajući u obzir sprovedene obračune zarada (možete pogledati ovde), ispostavilo se da od iznajmljivanja kratkoročnog smeštaja možete ostvariti znatno veći profit.

  U nastavku možete pogledati komparativnu analizu rađenu između stana na dan i mesečnog najma za Svetogorsku ulicu.

  Mesečno izdavanje opremljenog stana za pomenutu lokaciju iznosi 470€; bez uračunatih troškova. No, njih ne snosite Vi kao vlasnik, već zakupac stana.

  Ukoliko iznos kirije podelimo sa brojem dana u mesecu, dolazimo do cifre od 16€ po danu, odnosno do čiste zarade od 470€ (30 dana x 16€ po danu).
   

  Broj dana Cena po danu Bruto iznos Troškovi Zarada
  30 16€ 480€ 0€ 480€


  * Zarada predstavlja razliku između bruto iznosa i ukupnih mesečnih troškova. 
   

  Ukoliko biste se odlučili da isti stan izdajete na dnevnom nivou, prosečna cena po danu (uzeta sa sajta Apartmani u Beogradu) iznosi 58€.

  Ako od bruto iznosa (predstavlja umnožak prosečnog broja dana za ovu lokaciju i cene po danu) oduzmemo iznos troškova, dolazimo do iznosa zarade koji je znatno veći u odnosu na mesečni najam.
   

  Broj dana Cena po danu Bruto iznos Troškovi Zarada
  22 58€ 1276€ 600€ 676€

   

  ​* Zarada predstavlja razliku između bruto iznosa i ukupnih mesečnih troškova. 

   

  Preuzmite Stan na dan VS mesečno izdavanje