Kategorizacija smeštaja

 • Sadržaj
 • Kratkoročno izdavanje smeštaja je u poslednje vreme doživelo pravu ekspanziju na našim prostorima. Relativno unosna zarada motivisala je sve veći broj vlasnika da se umesto mesečnog najma odluče za izdavanje stanova na dan.

  Mnogi, želeći da na ovaj način dodatno ostvare prihod, često izdaju razne vrste stambenih prostora koji uglavnom ne zadovoljavaju određene kriterijume.

  Kako bi se stalo na put tome, kao i generalno radu na crno, država je u poslednje vreme pooštrila svoje mere i aktivirala mehanizme koji za cilj imaju sprečavanje takve prakse. 

  Ukoliko ne biste da strepite od toga da li će Vam inspekcija zakucati na vrata ili da li će Vas neko od komšija prijaviti zbog nelegalnog izdavanja, savetujemo Vam da Vaš stan kategorizujete što pre. Jer, kazne za rad na crno su izuzetno visoke i kreću se i po nekoliko hiljada evra.

  U nastavku Vam nudimo prikaz informacija o tome šta je kategorizacija i kako funkcioniše, kakva dokumentacija Vam je potrebna i šta Vas sve od birokratske procedure očekuje.

  Čemu služi kategorizacija?

  Postupak kategorizacije predstavlja prvi korak ka dobijanju dozvole za izdavanje stana na dan.

  Naime, svrha ovog postupka je donošenje rešenja kojim se ugostiteljski objekti razvrstavaju u određenu kategoriju u skladu sa zakonskom regulativom o turizmu. 

  Ko može podneti zahtev za kategorizaciju?

  Zahtev za kategorizaciju može podneti bilo koje fizičko ili pravno lice koje želi da izvrši kategorizaciju objekta i to:

  • kuće; 
  • apartmana;
  • sobe; 
  • seoskog turističkog domaćinstva.

  Ukoliko se radi o fizičkom licu, zahtev može podneti isključivo vlasnik lično ili suvlasnik tog objekta.

  Zahtev se podnosi Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda - sektoru za turizam i ugostiteljstvo, na adresi Kraljice Marije broj 1. Ovaj sektor nalazi se na 17. spratu, a rad sa strankama je u intervalu od 7:30 do 15:30 časova.

  Koliko iznosi postupak kategorizacije?

  Prilikom podnošenja zahteva za kategorizaciju objekta u obavezi ste da izvršite uplatu aministrativnih taksi u visini od 870 dinara. Ovim iznosom pokrivena je nadoknada za podnošenje zahteva, kao i nadoknada za izradu rešenja.

  Ukoliko nakon donošenja rešenja ne budete zadovoljni njegovim ishodom, možete uložiti i žalbu koja se plaća u iznosu od 480 dinara. 

  Popunjavanje uplatnica

  U nastavku koji sledi možete pogledati primere pravilno popunjenih uplatnica.

  Napomena: 

  U delu “Šifra plaćanja” unosite 153 ili 253 u zavisnosti od tipa plaćanja. Ukoliko plaćanje vršite u gotovini upisujete broj 153, a ukoliko vršite na bezgotovinski način upisujete 253. 

  U delu “Poziv na broj (odobrenje)” unosite jednu od dole navedenih šifri, a u zavisnosti od opštine na kojoj se Vaš objekat za koji podnosite kategorizaciju nalazi:

   

  Naziv opštine Poziv na broj
  Barajevo 68-010
  Vračar 38-020
  Zvezdara 32-022
  Lazarevac 27-056
  Novi Beograd 59-013
  Sopot 47-017
  Voždovac 41-019
  Grocka 62-012
  Zemun 35-021
  Mladenovac 82-070
  Obrenovac 56-014
  Surčin 17-124
  Palilula 53-015
  Savski venac 50-016
  Stari grad 44-018
  Čukarica 65-011
  Rakovica 29-120

   

  Podnošenje zahteva

   

  Uplatnica za republičku administrativnu taksu

  Izrada rešenja

   

  Uplatnica za izradu rešenja

   Žalba na rešenje

   

  Uplatnica žalbe na rešenje

  Procedura za kategorizaciju 

  Nakon što ste podneli zahtev za kategorizaciju i izvršili plaćanje, možete krenuti sa daljom procedurom.

  Po dospeću Vaše dokumentacije i zahteva, Komsija zadužena za kategorizaciju će Vas u pismenoj ili usmenoj formi obavestiti o tačnom datumu i vremenu dolaska (vremenski okvir za izlazak na teren je 3 meseca od dana podnošenja zahteva). 

  Nakon što Komisija izađe na teren, započinje se postupak provere uslova.

  Tom prilikom, komisija sačinjava zapisnik o trenutnom stanju u kojem se objekat nalazi. Zapisnik se sastavlja u prisustvu Vas kao vlasnika (ili ovlašćenog lica) i potpisuje u dva primerka. Jedan primerak ustupa se Vama, a drugi njima kao ovlašćenim licima.

  Nakon što se načini zapisnik, komisija ustupa predlog Sekretarijatu za Gradsku upravu grada Beograda sa ciljem da se Vaš objekat smesti u kategoriju za koju ste aplicirali.

  Sekretarijat kao nadležni organ na osnovu zapisnika i stručnog mišljenja Komisije donosi Rešenje o kategorizaciji objekta. To rešenje ima rok važnosti tri godine od trenutka donošenja istog.

  Ukoliko niste zadovoljni donetom odlukom imate pravo da u roku od 15 dana od dana prijema Rešenja uložite žalbu Ministartstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Žalbu plaćate u iznosu od 480 dinara, na način koji smo definisali u prethodnom delu. 

  Po dobijanju rešenja potrebno je da posetite MUP u Savskoj (Savska 35) i da predate rešenje na uvid.

  U policijskoj upravi će Vas potom uputiti na ovlašćeno lice od kojeg možete otkupiti elektronski softver neophodan u Vašem poslovanju. On služi za elektronsku prijavcu stranaca i evidentiranje njihovog boravka. 

  Nakon što ste ispunili prethodne korake, u obavezi ste da kupite i knjigu gostiju i paragon blok.

  Do kada važi kategorizacija objekta?

  Zakonskim aktima precizno je definisano kada i pod kojim uslovima prestaje da važi akt o kategorizaciji. Doneto rešenje prestaje da važi:

  1. po isteku roka koji je donet rešenjem;
  2. promenom postojeće kategorije; 
  3. gubitkom kategorije;
  4. na zahtev vlasnika;
  5. promenom vlasnika.

  Preuzmite Kategorizacija smeštaja.