Ugovor - uslovi saradnje

 • Sadržaj
 • ​U svakom poslu, pa tako i u delatnosti sa apartmanima, potpisivanje ugovora predstavlja jednu od važnijih stavki. Precizno definisanim propisima i obavezama, obe strane saglasne su u pogledu njihove dosledne primene. Na ovaj način se, pravno obavezujući, štite interesi kako vlasnika, tako i posrednika u iznajmljivanju. 

  Danas ćete retko naći neku agenciju ili portal za posredovanje koji će Vašu nekretninu oglasiti bez prethodnog potpisivanja ugovora. Takva situacija je i u slučaju Apartmana u Beogradu. Ukoliko želite da uspostavite saradnju sa ovim portalom, biće potrebno da potpišete ugovor o saradnji. 

  Ugovor sa Apartmanima u Beogradu

  Ugovor o članstvu potpisuje se između Vas - vlasnika ili ovlašćenog lica i portala Apartmani u Beogradu. Njime se definiše datum početka saradnje, kao i prava i obaveze uključenih strana. Ovaj ugovor sastoji se 11 članova, i to:

  1. član - predmet članstva - definišu se uslovi saradnje, kao i načini oglašavanja na sajtu. Propisuju se obaveze i dužnosti između ugovornih strana.
    
  2. član - podaci o nepokretnosti i vlasniku - odnosi se na kontakt podatke vlasnika, kao što su: broj telefona, mejl adresa i slično. 
    
  3. član - izrada materijala za web prezentaciju - sadrži informacije u vezi sa fotografijama koje su potrebne za prezentaciju, kao i detaljan opis nepokretnosti i lokacije na kojoj se ista nalazi.
    
  4. član - izmena web prezentacije - odnosi se na uslove pod kojima je moguće izmeniti podatke unete na sajtu, kao i na načine kako to učiniti.
    
  5. član - aktivacija web prezentacije - sadrži podatke o vremenskom roku i postavljanje iste na portalu Apartmana u Beogradu. 
    
  6. član - tip članstva - definiše mogućnosti koje stoje na raspolaganju vlasnicima apartmana. Propisuje dve opcije:
    
   • članarinu bez provere raspoloživosti (instant rezervacije);
   • članarinu sa proverom raspoloživosti (rezervacije na upit).
  7. član - odgovornost vlasnika - sadrži informacije u vezi sa plaćanjem, članarinom i otkazom rezervacije. Ovaj član sadrži i kaznene odredbe (penale) koje se primenjuju u tačno definisanim situacijama.
    
  8. član - način plaćanja članarine (provizije) - definišu se mogućnosti plaćanja članarine, kao i vremenski propisani rokovi za izvršenje iste. 
    
  9. član - prestanak saradnje - sadrži informacije o tome šta je potrebno preduzeti ukoliko želite da prekinete saradnju sa portalom. 
    
  10. član - trajanje i jednostrani otkaz ugovora - propisuje uslove po kojima portal zadržava pravo na momentalni raskid ugovora, bez potrebe saglasnosti druge ugovorne strane. 
  11. član - završne odredbe - definiše načine i uslove po kojima se svi eventualni sporovi i nesporazumi nastoje rešiti.

   

  Kompletan ugovor i detaljan pregled članova možete preuzeti ovde.

  Dodaci (prilozi) uz ugovor o članstvu

  Ugovor o članstvu sa portalom Apartmani u Beogradu sadrži i dva priloga.

  Prilog 1 - Spisak nepokretnosti - sadrži podatke o nepokretnosti koju želite da izdajete na kratkoročan rok i oglasite na portalu Apartmana u Beogradu. Ovaj prilog odnosi se na adresu na kojoj se apartman nalazi, broj objekta i/ili stana, kao i sprat (ukoliko postoji).

  Prilog 1 možete preuzeti ovde

  Prilog 2 - Podaci za avansno plaćanje - sadrži podatke o vlasniku ili ovlašćenom licu nekretnine. Ovim prilogom preciznije se definišu i uslovi zakupa i rezervacije, kao i podaci o avansnom plaćanju. 

  Prilog 2 možete preuzeti ovde.

  Popunjavanje ugovora - VIDEO