Zakonske regulative

Od kada je zaživela delatnost izdavanja stana na dan, zakonske regulative su znatno pooštrene. Zbog sve većeg broja vlasnika koji su odlučili da se upuste u biznis kratkoročnog izdavanja, a koji mahom rade na neregulisan način, država je odlučila da im stane na put.

Kako bi se zaštitili interesi vlasnika koji su svoje stanove na dan kategorizovali i koji redovno plaćanju poreze i druge dažbine, Vlada Republike Srbije donela je niz akata sa ciljem regulisanja ove oblasti.

Budući da oko ovoga još uvek postoje brojne nedoumice, rešili smo da Vas uputimo u najnovije izmene.

U ovom delu ćete se bliže upoznati sa kategorizacijom stanova - dokumentima koji su Vam potrebni za podnošenje, rokovima za izvršenje, kao i kompletnom procedurom. 

Takođe, upoznaćete se i sa boravišnim taksama i to za fizička i pravna lica, visinom iznosa koji je potrebno da uplatite, kao i elementima koji utiču na oslobađanje plaćanja.

Poseban deo posvećen je i kaznama koje mogu proisticati usled neplaćanja poreza i rada na crno.