Fakulteti u Beogradu

Blog / Kultura Upoznajte Beograd

 • Sadržaj
 • Obrazovanje čini važan deo svake države, a ni Republika Srbija ne predstavlja izuzetak. Naša država se može pohvaliti velikim brojem međunarodno priznatih akademika, naučnika, umetnika i stručnjaka iz raznih oblasti, koji su pisali i uticali na tok istorije sveta. Upravo je iz tog razloga Univerzitet u Beogradu priznat u svetu. Iako se ne mogu meriti sa drugim svetskim prestižnim univerzitetima, poput onih u Velikoj Britaniji, Americi, Kini, Italiji i Francuskoj, fakulteti u Beogradu se u mnogo čemu ugledaju na njih. Pored velikog broja državnih fakulteta je u Beogradu porastao broj privatnih fakulteta, koji studentima omogućavaju savremenije mogućnosti studiranja. Fakulteti u Beogradu čine važan korak u edukaciji i bogato iskustvo u životu svakog studenta.

  Istorijat Beogradskog univerziteta

  Istorija Beogradskog univerziteta počinje 1808. godine osnivanjem Velike škole. Za taj veliki korak bio je zadužen Dositej Obradović i Velika škola je bila otvorena do 1813. godine. Nekoliko decenija kasnije je u Kragujevcu osnovan Licej 1838. godine, koji je kasnije premešten u Beograd i postao Velika škola, preteča beogradskih univerziteta. Od 1839. godine Velika škola dobija i svoju prvu zgradu, zdanje koje je kapetan Miša Anastasijević zaveštao svome narodu. U okviru Velike škole su se nalazila tri fakulteta (odeljenja) - Filozofski fakultet, Tehnički fakultet i Pravni fakultet. 

  Velika škola uživala je reputaciju, poštovanje i priznanje u celoj Kneževini Srbiji, ali i u Evropi. Profesori sa Velike škole školovani su na tadašnjim najprestižnijim univerzitetima u inostranstvu na koje su upućivali i svoje studente. Za održavanje visokog ugleda ove ustanove bili su zaslužni sjajni profesori i još bolji studenti - Milutin Milanković, Josif Pančić, Vladimir Ćorović, Djordje Tasić i druge velike ličnosti.

  Velika škola je važila za najvišu obrazovnu instituciju u periodu 1836-1905. godine. Beogradski univerzitet osnovan je 1905. godine, čime je Beograd dobio novi centar naučnog, obrazovnog i kulturnog života. Prvi osnovani fakulteti u Beogradu su Bogoslovija, Poljoprivredni i Medicinski fakultet. 

  Usled povećanja broja studenata povećao se i broj fakulteta i nastavnika. Zabeleženo je da je u godinama uoči Drugog svetskog rata na Univerzitetu u Beogradu bilo zaposlenu 500 nastavnika i pohađalo 10.000 studenata. Godine 1941. Univerzitet je bio prinudjen da obustavi svoj rad usled ratnih okolnosti. Ipak, ubrzo nakon rata je obnovljen kada je postao simbol otpora svakoj vrsti totalitarizma, demokratskih vrednosti i akademskih sloboda. Nakon 1945. godine broj fakulteta nastavio je da raste i da se usložnjava, a pod okriljem Univerziteta u Beogradu osnovani su univerziteti u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Prištini i Titogradu ili Podgorici. 

  Kapetan-Mišino zdanje

  Zgrada u kojoj se danas nalazi sedište ili Rektorat Beogradskog univerziteta važi za jedno od najlepših zdanja u Beogradu. Sagradjeno je po želji kapetana Miše Anastasijevića, najbogatijeg beogradskog trgovca i dobrotvora u periodu 1857-1863. godine prema planovima uvaženog češkog arhitekte Jana Nevole. Zgrada je bila i ostala najreprezentativnije delo arhitekture XIX veka i predmet divljenja kao jedno od najraskošnijih i najviših zdanja u Beogradu. 

  Građevina je podignuta sa idejom da služi kao dvor za budući vladarski par - kći Kapetana Miše Saru i Djordja Karadjordjevića. Nakon što je knez Miloš vraćen na presto, zgrada je zaveštana narodu za smeštaj kulturnih i prosvetnih ustanova Kneževine Srbije. Kapetan-Mišino zdanje služilo je kao sedište Velike škole, Gimnazije, Ministarstva prosvete, Realke, Narodne biblioteke i Narodnog muzeja. Pored izuzetne obrazovne i kulturne namene, Kapetan-Mišino zdanje svedočilo je velikim istorijskim dogadjajima. U svečanoj sali zgrade održana je osnivačka skupština prvog inženjerskog udruženja u Srbiji i postavljena je prva izložba arhitektonskih snimaka sa srpskih srednjevekovnih manastira 1875. godine.

  Univerzitet u Beogradu još uvek se nalazi na istoj adresi - Studentski trg broj 1, a Kapetan-Mišino zdanje krasi najpoznatiju pešačku zonu u Beogradu. Kada je zgrada izgrađena, nalazila se na jednom od beogradskih trgova ili Velikoj pijaci, koji se danas naziva Studentski trg.

  Državni fakulteti u Beogradu

  Univerzitet u Beogradu obuhvata 31 fakultet, koji su podeljeni u četiri grupacije:

   Društveno-humanističke nauke   Medicinske nauke 
   Prirodno-matematičke nauke   Tehničko-tehnološke nauke 

  Studije na državnim fakultetima odvijaju se na osnovnim akademskim, integrisanim akademskim, master akademskim, specijalističkim akademskim i doktorskim programima. Takođe, u sklopu većine fakulteta se realizuju i strukovni studijski programi, kao što su  osnovni strukovni i specijalistički strukovni. Studijski programi koji se izvode na fakultetima Univerziteta u Beogradu prate principe Bolonjske deklaracije.

  Master akademske i doktorske studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih oblasti organizuju se pri Univerzitetu u Beogradu od 1970. godine

  Fakulteti društveno-humanističkih nauka

  U fakultete društveno-humanističkih nauka se ubraja 10 fakulteta.

  Ekonomski fakultet

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1937. godine kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu kada je postao reprezentativni obrazovni centar u oblasti ekonomije. Već više od 8 decenija Ekonomski fakultet predstavlja vodeću naučno-obrazovnu instituciju u našoj zemlji i regionu u oblasti ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i stratistike.

   Kamenička 6 

   011 3021 240, 

   011 3021 122 

   dekanat@ekof.bg.ac.rs   www.ekof.bg.ac.rs 

  Pravni fakultet

  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja jedan od najstarijih fakulteta na Balkanu. Osnovan je početkom XIX veka i ubrzo postao vodeća obrazovna i naučna ustanova u oblasti prava. Na Pravnom fakultetu školovan je veliki broj svetski priznatih stručnjaka, naučnika i profesora. 

   Bulevar kralja Aleksandra 67 

   011 3027 600,

   011 3249 330,  

   011 3230 116 

   pravni@ius.bg.ac.rs   www.ius.bg.ac.rs 

  Pravoslavni bogoslovski fakultet

  Pravoslavni bogosolovski fakultet predstavlja najvišu naučno-obrazovnu ustanovu u oblasti teologije, svešteničkog i veroučiteljskog poziva. Pored uglednih profesora se u predavačkom sastavu nalaze i ugledni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, sveštenici i monasi.

   Mije Kovačevića 11b 

   011 2762 958,

   011 2762 732,  

   011 2769 107 

   dekan@bfspc.bg.ac.rs   www.bfspc.bg.ac.rs 

  Učiteljski fakultet

  Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu ima tradiciju dugu 180 godina. Preteču Fakulteta predstavljala je Učiteljska škola u Srbiji sa kraja XIX veka, kao i Pegašoka akademija u Beogradu osnovana 1972. godine. Na Fakultetu se realizuju dva smera - Smer za učitelje i Smer za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama.

   Kraljice Natalije 43 

   011 3615 225,

   011 2686 787 

   dekanat@uf.bg.ac.rs   www.uf.bg.ac.rs 

  Fakultet bezbednosti

  Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću naučno-obrazovnu ustanovu u oblasti bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine. Program Fakulteta čine brojni aspekti bezbednosti - politički, pravni, ekonomski, etički, psihološki, humanitarni, sociološki i civilno-vojni. 

   Gospodara Vučića 50 

   011 6451 843,  

   011 6451 858 

   dekanat@fb.bg.ac.rs   www.fb.bg.ac.rs 

  FASPER - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

  Fakultet za defektologiju osnovan je 1975. godine kada je predstavila jednu potpuno novu profesiju. Zahvaljujući obrazovanju stručnjaka u oblasti defektologije briga o osobama sa hendikepom dostigla je najsavremeniji svetski nivo edukacije i rehabilitacije.

   Visokog Stevana 2 

   011 2183 036, 

   011 2183 066, 

   011 2183 056  

   info@fasper.bg.ac.rs   www.fasper.bg.ac.rs 

  Fakultet političkih nauka

  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (FPN) predstavlja eminentnu instituciju u oblasti demokratije, demokratske političke kulture i političkog diskursa. Fakultet političkih nauka osnovan je 1968. godine kao prva ustanova iz ovih oblasti u Jugoslaviji. Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblastima politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada.

   Jove Ilića 165 

   011 3092 999,

   011 3092 819,  

   011 3092 910 

   fpn@fpn.bg.ac.rs   www.fpn.bg.ac.rs 

   

  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu osnovan je 1946. godine sa ciljem da obrazuje stručnjake za fizičko vaspitanje u školama, za sport i rekreaciju. Preteča Fakulteta bila je jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja iz 1938. godine i Visoka škola za telesno vaspitanje iz 1938. godine.

   Blagoja Parovića 156 

   011 3531 000,  

   011 3531 011 

   dekanat@fsfv.bg.ac.rs   www.fsfv.bg.ac.rs 

  Filološki fakultet

  Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu jedan je od najstarijih fakulteta u Srbiji. Od osnivanja Velike škole 1808. godine i zalaganju Dositeja Obradovića filološkim naukama je posvećena velika pažnja. Među prvim profesorima bio je Sima Milutinović, a među poznatim djacima Vuk Karadžić. Pored srpskog jezika se izučavao i nemački jezik. 

   Studentski trg 3 

   011 2638 622,  

   011 2638 666 

   info@fil.bg.ac.rs   www.fil.bg.ac.rs 

  Filozofski fakultet

  Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu predstvalja najstariji fakultet u našem gradu iz kog su nastale i razvile se brojne discipline. Fakultet je osnovan 1838. godine u Liceju u gradu Kragujevcu kao jedno od prva tri odeljenja ili fakulteta. Program Fakulteta se odvija u kroz 10 smerova - filozofija, sociologija, psihologija, pedagogija, andragogija, etnologija i antropologija, istorija, istorija umetnosti, arheologija i klasične nauke.

   Čika Ljubina 18-20 

   011 3281 550,  

   011 2639 119 

   info@f.bg.ac.rs   www.f.bg.ac.rs 

  Fakulteti prirodno-matematičkih nauka

  U prirodno-matematičke fakultete ubrajamo 6 fakulteta.

  Matematički fakultet

  Izučavanje matematike u Srbiji počelo je osnivanjem Liceja 1838. godine formiranjem Prirodno-tehničkog odeljenja. Na Velikoj školi je 1873. godine osnovana prva Katedra za matematiku u okviru tadašnjeg Filozofskog odeljenja. Verovali ili ne, prvi štampani udžbenik iz matematike objavljen je davne 1809. godine. Fakultet se može pohvaliti da je 10 profesora izabrano za članove Srpske akademije nauka i umetnosti.

   Studentski trg 16 

   011 2027 801,  

   011 2027 810 

   matf@matf.bg.ac.rs   www.matf.bg.ac.rs 

  Biološki fakultet

  Biološki fakultet Univerziteta u beogradu ulaže izuzetne napore u istraživaju bioloških disciplina - biohemije, citologije, genetike, fizologije, raznolikosti izmedju pojedinih vrsta mikroorganizama, gljiva, biljaka, životinja i čoveka. Diploma Biološkog fakulteta priznata je vrednovana svuda u svetu o čemu najbolje govori činjenica da studenti Fakulteta odlaze na najprestižnije univerziteta i istraživačke centre širom sveta.

   Studentski trg 16   011 2186 635 
   dekanat@bio.bg.ac.rs   www.bio.bg.ac.rs 

  Geografski fakultet

  Geografski fakultet univerziteta u Beogradu ima svoje korene u osnovanju Geografskog zavoda pri Velikoj školi 1893. godine. Razvoju naučne geografije u Srbiji najviše je doprineo Jovan Cvijić, koji je srpsku geografsku školu učinio priznatom u svetu. Geograf­ski fakultet zauzimaju vo­de­će me­sto u raz­vo­ju na­uč­ne ge­o­gra­fi­je i istraživanja u oblastima kao što su prostor­no pla­ni­ra­nje, ur­ba­ni­stič­ko pla­ni­ra­nje, ru­ral­no pla­ni­ra­nje, za­šti­ta i una­pre­đe­nje život­ne sre­di­ne i dru­ge.

   Studentski trg 3 

   011 2183 537,  

   011 2637 421 

   dekanat@gef.bg.ac.rs   www.gef.bg.ac.rs 

  Fakultet za fizičku hemiju

  Delatnost Fakulteta za fizičku hemiju počela je da se izvodi 1903. godine, svega dve godine pre uspostavljanja Beogradskog univerziteta. Na Fakultetu se izučava fizička hemija i njene uže oblasti - spektrohemija, elektrohemija, nuklearna hemija i radiohemija, hemijska kinetika, hemijska termodinamika, kvantna hemija, biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa, fizička hemija materijala i fizička hemija u kontroli i zaštiti životne sredine.

   Studentski trg 12-16 

   011 2187 133,  

   011 2635 545 

   ffh@ffh.bg.ac.rs   www.ffh.bg.ac.rs 

  Fizički fakultet

  Fizički fakultet Univeziteta u Beogradu je visokoškolska i naučna institucija sastavljena od Instituta za fiziku i Instituta za meteorologiju. Fizički fakultet je jedna od najpriznatijih i najboljih naučnih organizacija u našoj zemlji. 

   Studentski trg 12 

   011 2630 152,  

   011 3281 375 

   dekanat@ff.bg.ac.rs   www.ff.bg.ac.rs 

  Hemijski fakultet

  Hemijski fakultet vodi poreklo sa Liceja i Velika škole kada se počelo razvijatu prvo Prirodno-tehničko odeljenje. Prva izučavanja hemije počela su sa neorganskom i organskom hemijom i hemijskom tehnologijom, a prva hemijska laboratorija je osnovana 1853. godine. Iste godine je osnovana i Katedra za hemiju, preteča današnjegg fakulteta. Ustanova se može pohvaliti sa četiri profesora članova Srpske akademije nauka i umetnosti.

   Studentski trg 12-16 

   011 3282 111 

   011 2184 330 

   dekan@chem.bg.ac.rs   www.chem.bg.ac.rs 

  Fakulteti medicinskih nauka

  Među medicinske fakultete danas ubrajamo četiri fakulteta.

  Medicinski fakultet

  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja jednu od najvažnijih ustanova u Srbiji. Inicijativu za osnovanje Medicinskog fakulteta poikrenuo je Josif Pančić još 1876. godine. Na Fakultet se vrši obuka lekara, lekara specijalista, supspecijalista, kao i upoznavanje lekara sa svim savremenim dostignućima iz oblasti medicine. Fakultet je priznat u Evropi i svetu, a od 1997. godine izvodi nastavu i na engleskom jeziku.

   Doktora Subotića 8   011 3636 300 
   mf.bg@med.bg.ac.rs   www.mfub.bg.ac.rs 

  Stomatološki fakultet

  Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću nastavno-naučnu i stručnu ustanovu u oblasti stomatologije kako u našoj zemlji, tako i u Evropi. Program Fakulteta namenjen je osposobljavanju studenata da pruže pacijentima stomatološke usluge najvišeg kvaliteta i da im pruži mogućnost usavršavanja i naučnoistraživačkog rada.

   Doktora Subotića 8 

   011 2685 064,  

   011 2685 288 

   stomfak@rcub.bg.ac.rs   www.stomf.bg.ac.rs/ 

  Fakultet veterinarske medicine

  Fakultet veterinarske medicine osnovan je 1936. godine kao Veterinarski fakultet. Zbog izuzetnih zasluga i konstantnog rada na razvoju i unapredjivanju veterinarske medicine Fakultet je odlilovan Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom 1981. godine od strane Predsedništva SFRJ.

   Bulevar osloodjenja 18 

   011 3615 436,  

   011 2685 936 

   dekanat@vet.bg.ac.rs   www.vet.bg.ac.rs 

  Farmaceutski fakultet

  Farmaceutski fakultet je od svog osnivanja 1939. godine bio u sastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Od kada je postao samostalna visokoškolska ustanova kontinuirano radi na razvoju u oblasti farmacije. Fakultet čini 17 različitih instituta za- fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju i analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju, bromatologiju, toksikologiju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Fakultet vrši i muzejsku aktivnost kroz Muzej istorije farmacije.

   Vojvode Stepe 450 

   011 3951 200,  

   011 3951 300 

   info@pharmacy.bg.ac.rs   www.pharmacy.bg.ac.rs 

  Fakulteti tehničko-tehnoloških nauka

  U tehničko-tehnološke fakultete Univerziteta u Beogradu ubraja se 11 fakulteta.

  Arhitektonski fakultet

  Arhitektonski fakultet počeo je da se razvija još 1844. godine u okviru Filozofskog odeljenja na Velikoj školi. U godinama koje su dolazile arhitektura se izučavala na Tehničkom fakultetu sve dok se nije razvila u samostalnu visokoškolsku ustanovu. Studenti po završetku Fakulteta stiču znanja iz oblasti arhitekture, urbanizma, arhitektonskih tehnologija i drugih srodnih disciplina.

   Bulevar kralja Aleksandra 78/II 

   011 3225 254,  

   011 3370 199 

   fakultet@arh.bg.ac.rs   www.arh.bg.ac.rs 

  Gradjevinski fakultet

  Počeci izučavanja gradjevinarstva i geodezije u našoj zemlji vezuju se za 1846. godinu, te Gradjevinski fakultet predstavlja najstariju naučno-obrazovnu ustanovu u Srbiji tog tipa. 

  Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u našoj zemlji. Diploma Fakulteta priznata je u inostranstvu i diplomirani inženjeri imali su mnogo uspeha u projektovanju i izgradnji različitih objekata u Srbiji i svetu.

   Bulevar kralja Aleksandra 73/I 

   011 3370 102,  

   011 3218 526 

   dekanat@grf.bg.ac.rs   www.grf.bg.ac.rs 

  Elektrotehnički fakultet

  Izučavanje elektrotehnike u Srbiji počelo je davne 1894. godine osnivanjem Elektrotehničke katedre na Velikoj školi, a nekoliko godina kasnije osnovana je i prva elektroinženjerska laboratorija. Na Elektrotehničkom fakultetu postoje dve studijska programa - Elektrotehnika i računarstvo i Telekomunikacije i informacione tehnologije, kao i nekoliko užih stepena.

   Bulevar kralja Aleksandra 73   011 324 8464 
   dekanat@etf.bg.ac.rs   www.etf.bg.ac.rs 

  Mašinski fakultet

  Mašinski fakultet univerziteta u Beogradu može se pohvaliti da predstavlja najstariju i najveću visokoškolsku ustanovu u oblasti mašinstva na teritoriji nekadašnje Jugoslavije i Srbije danas.

   Kraljice Marije 16 

   011 3370 266, 

   011 3370 350 

   dekan@mas.bg.ac.rs   www.mas.bg.ac.rs 

  Poljoprivredni fakultet

  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja jednu od najpoznatijih i izuzetno priznatih ustanova u ovom delu Evrope u oblasti poljoprivrede. Istraživanje i edukacija se odvijaju na 8 instituta i 31 katedri pri Fakultetu. 

   Nemanjina 6, Zemun 

   011 2615 315,  

   011 2612 664 

   office@agrif.bg.ac.rs   www.agrif.bg.ac.rs 

  Rudarsko-geološki fakultet

  Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu je jedini fakultet u Srbiji, koji izvodi nastavu iz oblasti geologije i rudarstva. Program nastave organizovan je po uzoru na najpoznatije inostrane univerzitete sa ciljem da studente pripreme za rešavanje različitih zadataka u praktičnom svetu.

   Djušina 7 

   011 3219 100,  

   011 3219 101 

   dekan@rgf.bg.ac.rs   www.rgf.bg.ac.rs 

  Saobraćajni fakultet

  Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja obrazovno-naučnu ustanovu na kojoj se izučavaju oblasti saobraćaja i transporta - planiranje, tehnologija, upravljanje-menadžment, organizacija, projektovanje, eksploatacija, bezbednost, održavanje, ekonomija i logistika.

   Vojvode Stepe 305 

   011 3976 017,

   011 3096 207 

   dean@sf.bg.ac.rs   www.sf.bg.ac.rs 

  Tehnološko-metalurški fakultet

  Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu predstavlja najstariju obrazovno-naučnu ustanovu u Srbiji na kojoj se izučavaju hemijske tehnologije. Fakultet uživa izuzetan ugled medju stručnjacima u inostranstvu u ovoj i srodnim oblastima.

   Karnegijeva 4 

   011 3370 460,

   011 3370 425 

   tmf@tmf.bg.ac.rs   www.tmf.bg.ac.rs 

  Fakultet organizacionih nauka

  Osnivanje Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu predstavlja potrebu savremenog razvoja novih nauka. Značaj organizacionih nauka na polju privrede je veliki zbog čega se na Fakultetu detaljno izučavaju menadžment, informacioni sistemi i tehnologije u službi unapredjenja poslovnih sistema.

   Jove Ilića 154   011 3950 800 
   dekanat@fon.bg.ac.rs   www.fon.bg.ac.rs 

  Šumarski fakultet

  Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja najstariju obrazovno-naučnu ustanovu u Srbiji u oblasti šumarstva, prerade drveta, pejzažne arhitekture, hortikulture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Počeci izučavanja šumarstva vezuju se za 1920. godinu i osnivanje Šumarskog odseka pri Poljoprivrednom fakultetu.

   Kneza Višeslava 1 

   011 3053 990,

   011 3555 128 

   office@sfb.bg.ac.rs   www.sfb.bg.ac.rs 

  Tehnički fakultet u Boru

  Tehnički fakultet u Boru je jedini fakultet u okviru Beogradskog univerziteta, koji je lociran van sedišta Univerziteta. Osnovan je 1961. godine usled izuzetne potrebe za visokoškolskom ustanovom iz oblasti rudarstva i metalurgije, koja prati razvoj Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

  Univerzitet odbrane i Univerzitet umetnosti

  Državni fakulteti u Beogradu koji ne potpadaju pod nadležnost Univerziteta u Beogradu, ali su osnovani od strane države su Vojna akademija, Kriminalističko-policijska akademija, Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti. 

  Vojna akademija

  Vojna akademija predstavlja obrazovnu ustanovu sa tradicijom dužom od 160 godina. Kroz visokoškolski program obrazuje i usavršava oficire. 

   Pavla Jurišića Šturma 33   011 3603 194 
   office@va.mod.gov.rs   www.va.mod.gov.rs 

  Kriminalističko-policijski univerzitet

  Na Kriminalističko-policijskom univerzitetu školuju se policijski stručnjaci. Preteča Univerziteta bile su Državna policijska škola iz 1921. godine, Viša škola unutrašnjih poslova i Policijska akademija.

   Cara Dušana 196, Zemun   011 3161 919 
   dekanat@kpa.edu.rs   www.kpu.edu.rs/cms 

  Fakultet muzičke umetnosti

  Fakultet muzičke umetnosti je državna obrazovna ustanova osnovana davne 1937. godine.  Nastava i program se organizuju na jedanaest odseka - kompozicija, dirigovanje, solo pevanje, klavir, gudački instrumenti, duvački instrumenti, muzikologija, opšta muzička pedagogija, poliinstrumentalni, etnomuzikologija i kamerna muzika. 

   Kralja Milana 50   011 2659 466 
   fmuinfo@fmu.bg.ac.rs   www.fmu.bg.ac.rs 

  Fakultet dramskih umetnosti

  Fakultet dramskih umetnosti predstavlja jednu od najznačajnijih institucija umetničkog i naučnog dramskog obrazovanja u našoj zemlji. Sa Fakulteta su do sada izašli je talentovani stvaraoci koji su doprineli radu i razvoju pozorišta, filma, radija i televizije na ovim prostorima. 

   Bulevar umetnosti 20   011 2135 684 
   fduinfo@eunet.rs   www.fdu.bg.ac.rs 

  Fakultet likovnih umetnosti

  Fakultet likovnih umetnosti je osnovan 1937. godine, a trenutni naziv nosi već punih 6 decenija. Studije se realizuju kroz tri odseka - odsek za slikarstvo, vajarstvo i grafiku. U okviru Fakulteta aktivan je rad dva centra - Centar za grafiku i Livnica skulptura.

   Pariska 16   011 2181 214 
   stsluzba@flu.bg.ac.rs   www.flu.bg.ac.rs 

  Fakultet primenjenih umetnosti

  Fakultet primenjenih umetnosti osnovan je 1948. godine kao akademija, a rang fakulteta dobija tek 1973. godine. Fakultet primenjenih umetnosti se vrlo brzo razvio u ustanovu priznatu i poštovanu i van granica tadašnje Jugoslavije. Nastava je podeljena na 11 odseka - grafički dizajn, dizajn enterijera i nameštaja, industrijski dizajn, primenjena grafika, primenjeno slikarstvo, kozervacija i restauracija, primenjeno vajarstvo, keramika, tekstil, kostim i scenografija.

   Kralja Petra I 4   011 2622 613 
   fpu@beotel.net   www.fpu.bg.ac.rs 

  Privatni fakulteti u Beogradu

  Pored državnih fakulteta su u Beogradu vrlo zastupljeni i privatni fakulteti. Mnogi od njih prate savremene svetske standarde prilikom organizovanja nastave i često svojim studentima omogućavaju pogodnosti kao što je pohadjanje online nastave i polaganje ispita online.

  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF)

  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu je osnovan 2000. godine kao deo Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Na MEF fakultetu zastupljena je interaktivna i praktična nastava koja podstiče savladavanje konkretnih problema iz prakse. Studenti stiču znanja iz različitih oblasti - ekonomije, finansija, menadžemnta, informacije i marketinga.

   Jevrejska 24/1   011 3282 473 
   studentska.sluzba@mef.edu.rs   www.mef.edu.rs 

  Beogradska bankarska akademija

  Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu na kojoj se obrazuju budući stručnjaci na polju ekonomije, bankarstva, biznisa, osiguranja i drugih srodnih oblasti. 

   Zmaj Jovina 12 

   011 2621 730,

   011 2631 926 

   office@bba.edu.rs   www.bba.edu.rs 

  Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)

  FEFA je fakultet osnovan 2003. godine i od tada uspešno obrazuje mlade stručnjake u oblasti ekonomije i finansija. Prednost ovog fakulteta predstavljaju jedinstveni studijski programi u celoj Srbiji na polju inovacija, kreativnih industrija i digitalizacije - Digitalna transformacija i Kreativna produkcija. 

   Bulevar Zorana Djindjića 44 

   011 2600 080,

   011 2600 600 

   info@fefa.edu.rs   www.fefa.edu.rs 

  Fakultet za medije i komunikacije (FMK)

  Fakultet za medije i komunikacije je nezavisna obrazovna ustanova osnovana 2006. godine u okviru privatnog Univerziteta Singidunum. Na Fakultetu studenti stiču znanja iz oblasti umetnosti i društveno-humanističkih nauka posebna na polju medija i komunikacija, digitalnih umetnosti, psihologije, socijalnog rada, politike i humanistike.

   Karadjordjeva 65   011 2626 474 
   fmk@singidunum.ac.rs   www.fmk.singidunum.ac.rs 

  Univerzitet Singidunum

  Univerzitet Singidunum predstavlja prvi privatni akreditovani univerzitet u Srbiji. Nastava i programi prate najpoznatije i najbolje univerzitete iz inostranstva, a studenti dobijaju znanja od uglednih profesora i stručnjaka. Studije na srpskom jeziku se organizuju na nekoliko odseka - poslovna ekonomija, anglistika, turizam i hotelijerstvo, ekonomija hrane, informatika i računarstvo, informacione tehnologije, softversko i informaciono inženjerstvo, fizičko vaspitanje i sport, menadžment u sportu, životna sredina i održivi razvoj. Usled velike zainteresovanosti, programi se održavaju i na engleskom jeziku.

   Danijelova 32   011 3094 094 
   studije@singidunum.ac.rs   www.singidunum.ac.rs 

  UNION

  Univerzitet UNION osnovan je 2005. godine kada su ga činila tri fakulteta - Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za dizajn i Fakultet za industrijski menadžment. UNION danas čini nekoliko fakulteta, koji studentima pružaju znanja i veštine iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti.

   Kosančićev venac 2/5   011 6304 293 
   sekretarijat@union.edu.rs   www.union.edu.rs 

  ITS - Visoka škola strukovnih studija za IT

  Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) predstavlja prvu privatnu akreditovanu visokoškolsku ustanovu u oblasti informacionih tehnologija u našoj zemlji. Nastava i program se realizuju na četiri programa: Informacione tehnologije, računarska multimedija, elektronsko poslovanje i informacioni sistemi. Studenti po završetku studija dobijaju diplomu i zvanje strukovnog inženjera informacionih tehnologija i ubrajaju se medju stručnjake u oblasti informacionih tehnologija, u projektovanju, izradi i implementaciji softvera, obradi digitalne slike, videa, tehnici ilustrovanja, animaciji ili elektonskom poslovanju.

   Savski nasip 7 

   011 4011 216 

   011 7856 116 

    upis@its.edu.rs   www.its.edu.rs 
  07 Sep 2021
  Apartmani Rakoč - najbolja ponuda stanova za izdavanje na raznim lokacijama naše prestonice. Pogledajte ponudu i pronađite savršen prostor za odmor.
  17 Jun 2021
  Predstavljamo vam sve najvažnije informacije o vakcinaciji protiv korona virusa i iznajmljivanju smeštaja sa popustom za vreme vakcinacije.