Uslovi rezervacije za Goste preko sajt Apartmani u Beogradu

Uslovi za Goste

Potvrdu o raspoloživosti ili rezervaciji izabranog apartmana dobićete putem platforme, mail-a, SMS poruke ili telefonskim pozivom. 

 

KUĆNI RED

 

 • Gost se obavezuje da će čuvati nameštaj i uređaje u apartmanu. Ukoliko sami prouzrokujete štetu, tokom boravka u apartmanu, dužni ste da pričinjenju štetu nadoknadite novčano.
 • Gost se obavezuje da neće remetiti javni red i mir od 14-17h i od 22-09h
 • Gosti su dužni da svoje stvari nose sa sobom.
 • Pušenje je dozvoljeno samo u određenim apartmanima, zavisno od apartmana.
 • Boravak kućnih ljubimaca je dozvoljen, zavisno od apartmana, besplatno ili uz doplatu.
 • Gosti mogu primati goste prilikom smeštaja u stanu, ukoliko i oni poštuju pravila kuće. 
 • Ulazak u apartman je od 14h na dan dolaska u apartman, a izlazak do 12h poslednjeg dana boravka, osim ako drugačije nije dogovoreno. 
 • Gost se obavezuje da će svoj dolazak najaviti najmanje 24h ranije. Tačno vreme ulaska u stan ćete utvrditi sa vlasnikom prilikom najave dolaska.
 • Prilikom ulaska u apartman, gost je dužan priložiti ličnu kartu ili pasoš na uvid, kako bi vlasnik mogao slikati priloženi dokument. 

 

PLAĆANJE

 

 • Prilikom ulaska u apartman, gost je dužan izvršiti uplatu kompletne cene zakupa apartmana, odnosno njene preostale vrednosti (ukoliko je gost deo iznosa platio avansno). 
 • Plaćanje zakupa apartmana možete izvršiti u dinarima ili evrima po gornjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

AVANS

 

 • Avansno plaćanje, odnosno avans, potrebno je u slučaju kada gost ne dolazi u narednih 7 dana od momenta rezervisanja  (primer: gost je rezervisao 1. dolazak je 8. u mesecu)
 • Iznos avansa kreće se od 30-100%, u zavisnosti od dužine boravka.
 • Rok za uplatu avansa je 2 radna dana od datuma rezervacije.
 • Prilikom rezervacije gost dobija podatke vlasnika za uplatu putem mejla ili sms poruke. Nakon uplate, potrebno je da se portal Apartmani u Beogradu obavesti o izvršenoj uplati (uz fotografiju uplatnice kao dokaz o uplati) nakon čega gost dobija potvrdu rezervacije sa kontaktom vlasnika.

 

OTKAZ REZERVACIJE SA AVANSOM

 

 • U slučaju otkazanog boravka od strane gosta koji su već izvršili uplatu avansa ili uplatu celog iznosa na ime rezervacije, vlasnici zadržavaju pravo na pun iznos akontacije, bez povraćaja novca.
 • U slučaju otkazanog boravka, gost je dužan obavestiti vlasnika ili Apartmane u Beogradu putem platforme, SMS-a, mail-a ili pozivom.


PRODUŽITI ILI SKRATITI BORAVAK

 

 • Produženje boravka je moguće ukoliko je apartman slobodan. Ukoliko je isti apartman već rezervisan za drugog gosta, potrudićemo se da Vam obezbedimo drugi apartman.
 • Skraćenje boravka u apartmanu je moguće. U tom slučaju nismo dužni da Vam vratimo već naplaćeni iznos za zakup apartmana.


OSTALE INFORMACIJE

 

 • Ne postoji mogućnost gledanja stanova, s obzirom na to da se u istim uglavnom nalaze gosti. Sa druge strane, na sajtu postoje fotografije stanova koje prikazuju sadržaj apartmana iz više uglova, što omogućava potpun uvid u njihov izgled i raspored. 
 • Ne postoji mogućnost snižavanja cene, ukoliko to gost traži. Cene na sajtu su definisane i konačne. Ovo pravilo takođe važi i onda kada gost želi boraviti, na primer, 10 noćenja sa prekidom od 2 noćenja, nakon čega bi nastavio svoj boravak za još, na primer, 3 noćenja. U tom slučaju će se ta preostala 3 noćenja računati potpuno odvojeno, nevezano za predhodni period boravka.


PRAVA I OBAVEZE APARTMANA U BEOGRADU

 

 • Apartmani u Beogradu su obavezni da o svakoj nastaloj rezervaciji istog trenutka obaveste vlasnika i gosta putem SMS-a, mail-a ili pozivom.
 • Apartmani u Beogradu se obavezuju na potpunu zaštitu podataka o gostu. Svako objavljivanje podataka o gostu, kao i njihova upotreba za neku drugu svrhu koja nije definisana u ovom tekstu, biće smatrana zloupotrebom informacija, kao i kršenjem prava gosta na poverljivost i privatnost.
 • Apartmani u Beogradu ne pokrivaju osiguranje tokom Vašeg boravka u apartmanu.
 • Apartmani u Beogradu ne snose odgovornost oko prijave boravka gostiju koji borave u apartmanu.
 • Apartmani u Beogradu imaju pravo otkazati rezervaciju gostu, ukoliko gost ne ispunjava u potpunosti prava i obaveze navedene u ovom tekstu.
 • Ukoliko Apartmani u Beogradu zbog nepredviđenih okolnosti moraju otkazati Vašu rezervaciju stana, ponudićemo Vam zamenski smeštaj ili vratiti Vaš novac.
 • Apartmani u Beogradu nisu odgovorni za štetu nastalu korišćenjem apartmana, za štetu nastalu od prirodnih nepogoda, i izričito se ograđuju od odgovornosti za bilo kakva kriminalna i nezakonita dela, koja bi počinili korisnici smeštaja u toku boravka u stanu. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

PRAVNE INFORMACIJE: 

Poslovno ime: DARKO DAMNJANOVIĆ PR VEB PORTAL AUB BEOGRAD
Sedište: Mihaila Petrovića 134A, Beograd
MB:  64672711
PIB: 110131868


Hvala što koristite usluge Apartmana u Beogradu!