uslovi rezervacije

Uslovi za Goste

Potvrdu o raspoloživosti ili rezervaciji izabranog apartmana dobićete putem platforme, mail-a ili ćete biti kontaktirani telefonskim pozivom.

 

KUĆNI RED

 

-Gost se obavezuje da će čuvati nameštaj i uređaje u apartmanu. Ukoliko sami prouzrokujete štetu, tokom boravka u apartmanu, dužni ste da pričinjenju štetu nadoknadite novčano.
-Gost se obavezuje da neće remetiti javni red i mir od 14-17h i od 22-09h. 
-Gosti su dužni da svoje stvari nose sa sobom.
-Pušenje je dozvoljeno samo u određenim apartmanima, zavisno od apartmana.
-Boravak kućnih ljubimaca je dozvoljen, zavisno od apartmana, besplatno ili uz doplatu.
-Gosti mogu primati goste prilikom smeštaja u stanu, ukoliko i oni poštuju pravila kuće. 
-Ulazak u apartman je od 14h na dan dolaska u apartman, a izlazak do 12h poslednjeg dana boravka, osim ako drugačije nije dogovoreno. 
-Gost se obavezuje da će svoj dolazak najaviti najmanje 24h ranije, tačno vreme ulaska u stan ćete utvrditi sa našim agentom prilikom najave dolaska.
- Gost se obavezuje da će svoj odlazak najaviti najmanje 24h ranije, tačno vreme izlaska ćete utvrditi sa našim agentom prilikom najave odlaska.
-Prilikom ulaska u apartman, gost je dužan priložiti ličnu kartu ili pasoš na uvid, kako bi agent mogao slikati priloženi dokument. 

 

PLAĆANJE

 

-Prilikom ulaska u apartman, gost je dužan izvršiti uplatu kompletne cene zakupa apartmana, odnosno ostatka vrednosti ugovorenog zakupa. 
-Plaćanje zakupa apartmana možete izvršiti u dinarima ili eurima po gornjem kursu Narodne banke Srbije.
- Ukoliko je u pitanju duži zakup ili ranija rezervacija, potrebno je uplatiti avans 20-50% od ukupne cene zakupa, nakon rezervacije, pre dolaska. Avansno plaćanje smeštaja možete izvršiti u gotovini, putem bankovnih računa, poštanskim uputnicama za građane Srbije, putem Western Union-a, kao i preko PAY PAL servisa. Svi eventualni troškovi transfera novca, padaju na teret gosta.

 

OTKAZIVANJE

 

-U slučaju otkazanog boravka gosti koji su već izvršili uplatu avansa ili uplatu celog iznosa na ime rezervacije,  Apartmani u Beogradu zadržavaju pravo na pun iznos akontacije, bez povraćaja novca.
-U slučaju otkazanog boravka, gost je dužan obavestiti vlasnika ili Apartmane u Beogradu, putem platforme, SMS-a, mail-a ili pozivom.


PRODUŽITI ILI SKRATITI BORAVAK


-Produženje boravka je moguće ukoliko je apartman slobodan, ukoliko je taj isti apartman već rezervisan za drugog gosta, potrudićemo se da Vam obezbedimo drugi apartman.
-Skraćenje boravka u apartmanu je moguće, u tom slučaju nismo dužni da Vam vratimo naplaćeni iznos za zakup apartmana.


OSTALE INFORMACIJE


-Ne postoji mogućnost gledanja stanova, obzirom da se u istim uglavnom nalaze gosti. Sa druge strane, na sajtu postoje fotografije stanova koje prikazuju sadržaj apartmana iz više uglova, što omogućava potpun uvid u njihov izgled i raspored. 
-Ne postoji mogućnost snižavanja cene, ukoliko to gost traži. Cene na sajtu su definisane i konačne. Ovo pravilo takođe važi kada gost želi boraviti, na primer 10 noćenja sa prekidom od 2 noćenja, nakon čega bi nastavio svoj boravak još, na primer 3 noćenja, u tom slučaju će se ta preostala 3 noćenja računati potpuno odvojeno, nevezano za predhodni period boravka.


PRAVA I OBAVEZE APARTMANA U BEOGRADU


- Apartmani u Beogradu su obavezni da o svakoj nastaloj rezervaciji istog trenutka obaveste vlasnika i gosta putem SMS-a, mail-a ili pozivom.
-Apartmani u Beogradu se obavezuju na potpunu zaštitu podataka o gostu. Svako objavljivanje podataka o gostu, kao i njihova upotreba za neku drugu svrhu koja nije definisana u ovom tekstu, biće smatrana zloupotrebom informacija, kao i kršenjem prava gosta na poverljivost i privatnost.
- Apartmani u Beogradu ne pokrivaju osiguranje tokom Vašeg boravka u apartmanu.
-Apartmani u Beogradu ne snose odgovornost oko prijave boravka gostiju koji borave u apartmanu.
- Apartmani u Beogradu imaju pravo otkazati rezervaciju gostu, ukoliko gost ne ispunjava u potpunosti prava i obaveze navedene u ovom tekstu.
-Ukoliko Apartmani u Beogradu zbog nepredviđenih okolnosti moraju otkazati Vašu rezervaciju stana, ponudićemo Vam zamenski smeštaj ili vratiti Vaš novac.
- Apartmani u Beogradu nisu odgovorni za štetu nastalu korišćenjem apartmana, za štetu nastalu od prirodnih nepogoda, i izričito se ograđuju od odgovornosti za bilo kakva kriminalna i nezakonita dela, koja bi počinili korisnici smeštaja u toku boravka u stanu. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.
Hvala što koristite usluge Apartmana u Beogradu!